EN

Poster ve Sözlü Sunum Hazırlama

Poster Hazırlama
Kabul edilen posterler, Basılı Poster Hazırlama Kuralları’na göre hazırlanmalıdır.

 1. Posterin maksimum boyutu 70 cm x 90 cm olmalı ve dik olarak dizayn edilmelidir.
 2. Posterin başlığı en az 48 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın 2 satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 3. Yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 28 punto ve koyu, diğer bölümler için en az 18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
 4. Metinde bölüm başlıkları en az 24 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
 5. Posterler; giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma gibi bölümlerden oluşmalı ve en sonda daha küçük karakterlerle kaynaklar da dizin halinde belirtilmelidir.

Poster Sunum

 1. Posterler, stand alanında düzenleme kurulunca belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 2. Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 3. Poster sahipleri, posterlerin A-4 kağıdı çıktısını (25 adet), posterin asıldığı gün ve yerde bulundurmak zorundadır.
 4. Poster sunuları “Poster Alanı”nda sergilenecektir. Poster sahipleri, gün sonunda posterlerini kaldıracaklardır. Zamanında kaldırılmayan posterlerin sorumluluğu sahiplerine aittir.
 5. Sunu tarih, saat ve numarası son başvuru tarihinden sonra bildiri sahiplerine bildirilecektir.

Sözlü Sunum

 1. Sözlü bildiri sunum süresi 7 dakika ile sınırlıdır.
 2. Sunumlarda çalışmanın amacının, kullanılan yöntemlerin ve elde edilen başlıca sonuçların sunum süresi aşılmadan kısa ve öz şekilde verilebilmesi için en fazla 15 slayt hazırlanması önerilir. 
 3. Sözlü sunum olarak kabul edilen bildiriler, bilimsel programda belirtilen tarih, saat ve alanda, oturum başkanları nezaretinde sunulacak ve tartışılacaktır.
 4. Sunu tarih, saat ve numarası ayrıca bildiri sahiplerine son başvuru tarihinden sonra bildirilecektir.
   

Bildiri Gönderimi

Genel Kurallar

 • Bildiri metinleri; özet veya tam metin olarak gönderilebilir.
 • Bildiri metinlerinin çevrimiçi bildiri özeti gönderim sistemi ile gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri metinlerinin “Türkçe” ve “İngilizce” olarak gönderilmesi zorunludur.
 • Her bildiri sadece bir kez gönderilebilir.
 • Bildiri gönderimi için bildiriyi sunan /sorumlu araştırmacının kongre katılım kaydı zorunludur.


Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları 

 1. Kullanılacak yazı karakteri Times New Roman’dır.
 2. Metin 11 punto olmalı ve 1.5 aralıklı yazılmalıdır. 
 3. Özet her dil için 300 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır. 
 4. Bildirilerde tüm yazarların ad, soyad, kurum detayları ve adres bilgisi açık olarak yer almak zorundadır. Örnek: “İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye”
 5. Yazar ad ve soyadlarında “İlk Harf Büyük” olacak şekilde yazılmalıdır.
 6. Bildiri başlığı tümüyle çalışmanın içeriğini açıklayıcı tarzda 12 punto ve ilk harfler büyük devamı küçük harfler ile yazılmalıdır. 
 7. Başlıktan sonra 1.5 aralık verilerek konuşmacı ismi ve kurum bilgileri yer almalıdır. İsim 11 punto ve önce isim sonra soyadı gelecek şekilde yazılmalıdır. 
 8. Kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak, sola hizalı ve 1 aralık verilerek yazılmalıdır. 
 9. Bildiriler “Amaç (Aim(s)”, “Materyal ve Metod (Material and Methods)”, “Bulgular (Results)” ve “Sonuç (Conclusions)” olarak düzenlenmeli ve bir sekme aralık verilerek diğer başlığa geçilmesi gerekmektedir.
 10. Özette kaynaklar bölümü yoktur.  İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması yazarın sorumluluğundadır.
 11. Özet içeriğinde, tablo, grafik , resim veya referanslar yer almamalıdır. 

Bildiri Tam Metin Hazırlama Kuralları

 1. Kullanılacak yazı karakteri Times New Roman’dır.
 2. Metin 500-1000 kelime olmalı ve 15 referansı aşmamalıdır. 
 3. Bildirilerde tüm yazarların ad, soyad, kurum detayları ve adres bilgisi açık olarak yer almak zorundadır. Örnek: “İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye”
 4. Yazar ad ve soyadlarında “İlk Harf Büyük” olacak şekilde yazılmalıdır.
 5. Bildiri başlığı tümüyle çalışmanın içeriğini açıklayıcı tarzda 12 punto ve ilk harfler büyük devamı küçük harfler ile yazılmalıdır. 
 6. Başlıktan sonra 1.5 aralık verilerek konuşmacı ismi yer almalıdır. İsim 11 punto ve önce isim sonra soyadı gelecek şekilde yazılmalıdır. 
 7. Kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak, sola hizalı ve 1 aralık verilerek yazılmalıdır. 
 8. Metin 11 punto olmalı ve 1.5 aralıklı yazılmalıdır. 
 9. Metin; Introduction, Aim(s), Material and Methods, Results, Discussion, Conclusion ve Referans kısımlarından oluşmalıdır. 
 10. Tablolar; Times New Roman ve karakter büyüklüğü 10 punto ve 1.0 aralık olarak hazırlanmalıdır. 
 11. Şekiller yüksek çözünürlükte olmalıdır.
 12. Kaynaklar; Times New Roman, 9 punto, 1.0 aralık yazılmalıdır. İlk 3 yazar yazardan sonra et.al olarak kısaltılmalıdır. Dergi isimleri italik ve İndex medicus kısaltmasına uygun olarak yıl; sayı ve ilk ve son sayfa olarak yazılmalıdır. Kitap yazımında yazarları /editörler, yılı, kitap ismi, basım yeri ve sayfalar yer almalıdır. 

Örnek: Sahay S, Panja S, Ray S, et al. Diurnal variation in hand hygiene compliance in a tertiary level multidisciplinary intensive care unit. Am J Infect Control2010;38:535–9.  
Kitap: Robinson A., Sale R. and Morrison J., 1978. Elements of Cartography, John Wiley & Sons, Inc, p.448-55. 

Bildiri Metinlerinin Gönderilmesi 
Bildiri özetleri online sistem kullanılarak gönderilecektir. Gönderim esnasında teknik destek ve sorularınız için "LookUs Bilişim" ile (216) 372 66 44 numaralı telefondan ya da lookus@lookus.net e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz. Online bildiri modülü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz. Internet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız. Bildirilerinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden izleyebilirsiniz.

Bildiri Son Gönderme Tarihi 
6 Eylül 2019, Saat 23:59'dur.


Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, bildiri değerlendirme kurulu tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için sorumlu yazarın veya başvuru sahibinin(sözlü sunum veya poster sunumu olan)  kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Bildiri Metinlerinin Basımı
Kongremizde sunulacak olan konuşma, sözlü ve poster bildiri metinleri Kongre kitabımızda web sayfamızdan online olarak yayınlanacaktır. Ayrıca konuşma ve bildiri metinleri (özet veya tam metin olarak) Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği resmi yayın organı olan ‘’International Journal of Medical Biochemistry’’ dergisinin Ekim 2019 sayısında İngilizce olarak yayımlanacaktır. Sözlü veya poster bildiri metinlerinin, gerek kongre kitabında gerekse dergimizde yer alabilmesi için kongrede belirtilen yer ve zamanda sunulması gereklidir. Bildiri özeti online bildiri sistemine Türkçe ve İngilizce olarak aynı anda yüklenmelidir.

Kongreye bildiri gönderimi basım için onay verilmesi anlamını taşımaktadır.